BASISJAAR

japanse-print-001-150x150In het basisjaar staat de basisbehandeling centraal met als hoofdmotief het zo ontspannen en gecentreerd mogelijk gebruik maken van de eigen lichaamshouding om zo te komen tot een essentieel contact.

Onderwerpen

 • het ambacht: houdingsprincipes, basisbehandeling (kata’s);
 • zelfmanagement: do-in, meridiaanstrekkingen, hara-oefeningen;
 • energetische principes van yin&yang, hara en ki;
 • moxa: behandelingsprincipes en eenvoudige praktijk;
 • theoretische onderbouw van de Oosterse Geneeskunde.

Behalve de wekelijkse trainingsavond word je verwacht een aantal uren per week te besteden aan het repeteren van de aangeboden stof. Dit kan in oefengroepjes of met een oefenpartner. Maandelijks zijn er oefenavonden op de vrijdagavond. Daarnaast zul je vanaf september op een tweede lesavond om de 14 dagen een aanvang maken met het onderwijs in de medische basisvakken (anatomie). Dit blok duurt dan tot begin juni van het volgende jaar.

Afsluiting

Je groei wordt regelmatig bekeken en bevoeld via filmopnames of werken op docent/assistent met feedback. Als je voldoet aan de voorwaarden (qua presentie op lessen en oefenavonden, en schrijven van verslagen) kan je opgaan voor het tentamen. Het basisjaar wordt afgesloten met een praktische proeve van bekwaamheid om te zien of je voldoende vaardigheid hebt ontwikkeld. Daarnaast heb je twee keer per jaar een theoretische toets over de basisprincipes van de Oosterse Geneeskunde. Bij het behalen ben je geslaagd voor je propedeuse. Met een positief studieadvies ben je toegelaten tot de rest van de opleiding.

Trainingsvorm

  • 30 woensdag avonden vanaf 27 september en 5 zaterdagen verspreid over het jaar.
  • 4 oefen avonden op vrijdagavond.
  • zomerschool (2 dagen op buitenverblijf)
  • aanvang anatomie lessen vanaf helft september (donderdag avond om de 14 dagen)