In dit jaar staat de basisbehandeling centraal met als hoofdmotief het zo ontspannen en gecentreerd mogelijk gebruik maken van de eigen lichaamshouding om zo te komen tot een essentieel contact.

Onderwerpen

 • Het ambacht: uitvoeren van druk: moeiteloos, loodrecht en aanhoudend.
 • Houdingsprincipes, laag, breed, rechtop
 • Basisbehandeling (kata’s), leren werken in ruglig, buiklig, zijlig en zit.
 • Zelfmanagement: Do-in, meridiaanstrekkingen, hara-oefeningen;
 • Theoretische onderbouw van de Oosterse Geneeskunde: energetische principes van yin&yang, hara en ki, 5 elementen.
 • Meridiaanleer: de klassieke 12 meridianen
 • Moxa: behandelingsprincipes en eenvoudige praktijk;

Behalve de wekelijkse trainingsavond word je verwacht een aantal uren per week te besteden aan het repeteren van de aangeboden stof. Dit kan in oefengroepjes of met een oefenpartner. Maandelijks zijn er oefenavonden op de vrijdagavond.

Daarnaast zul je vanaf september op donderdagavonden een aantal lessen krijgen over anatomie in vivo, zodat je de basisstructuren herkent en kunt werken met de gewrichten.

Afsluiting

Je groei wordt regelmatig bekeken en bevoeld via filmopnames of werken op docent/assistent met feedback. Als je voldoet aan de voorwaarden op om te gaan ( qua presentie op lessen en oefenavonden, en schrijven van verslagen) kan je opgaan voor het tentamen. Het basisjaar wordt afgesloten met een praktische proeve van bekwaamheid om te zien of je voldoende vaardigheid hebt ontwikkeld. Daarnaast heb je twee keer per jaar een theoretische toets over de basisprincipes van de Oosterse Geneeskunde. Bij het behalen ben je geslaagd voor je propedeuse. Om thuis goed te trainen word je gevraagd verslag te maken van 20 behandelingen die je inlevert.

Trainingsvorm

 • 35 woensdagavonden van 19-22u. vanaf 11 september en 5 zaterdagen
 • 5 avonden anatomie in vivo ( palpatie technieken) olv anatomie docent
 • 4 oefenavonden
 • zomerschool (2 dagen op buitenverblijf)