KLACHTENREGLEMENT

Als je een klacht hebt ten aanzien van de Zen Shiatsu Opleiding: het onderwijs, docenten of toetsing of andere gang van zaken meld je dan direct bij iemand van de schoolleiding: een docent of directeur Joyce Vlaarkamp.

Mochten er redenen zijn dat je er een beroepsinstantie bij wilt betrekken is Carla de Meneges je aanspreekpunt. Zij heeft jaren ervaring als vertrouwenspersoon en is als zodanig aangesteld door de Zen Shiatsu Opleiding.

Afhandeling

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk afgehandeld. Je krijgt binnen 7 dagen bevestiging van de ontvangst van je klacht (muvacupunctuur-print de zomervakantie Noord). Binnen uiterlijk 8 weken zullen we met een voorstel komen voor de afhandeling van je klacht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor de opleiding en zal adequaat worden afgehandeld. De klachten, uitspraak en wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en gedurende 5 jaar bewaard bij de directie van de Zen shiatsu Opleiding. In alle stappen van de afwikkeling van de klacht zal vertrouwelijkheid worden betracht.

Contactgegevens

Schoolleiding: Joyce Vlaarkamp: info@zenshiatsu.nl
tel: 020-6709002/0624649977
Vertrouwenspersoon Carla de Meneges: cdemeneges@gmail.com