PRAKTISCHE INFORMATIE

De opleiding is aangesloten bij de FONG (www.fong.nl) waarmee wij landelijk streven naar een degelijk HBO/Bachelor niveau. Afgestudeerden kunnen zich na afstuderen aansluiten bij de beroepsverenigingen: Shiatsu Vereniging Nederland (https://www.shiatsuvereniging.nl/ ), ZHONG (www.zhong.nl) , of VBAG (www.vbag.nl).

Lestijden 1ste jaar vanaf september 2019

 • 35 woensdagavonden vanaf 11 september van 19:00 – 22:00 uur, je blijft dan in het tweede jaar op dezelfde dag.
 • 5 zaterdagen verspreid over het jaar,
 • 5 avonden anatomie in vivo op donderdagavond van 19.30-21.30u
 • 4 verplichte oefen avonden per jaar op vrijdag avonden
 • Zomerschool: 2 dagen buitenverblijf, excl. etenskosten ( vrijdag en zaterdag)
 • intake en evaluatie gesprek
 • 2 tentamens theorie en praktijk

Lestijden 2de jaar

 • 35 maandag avonden vanaf 9 september van 19:00 – 22:00 uur
 • 5 zaterdagen verspreid over het jaar.
 • 5 oefenavonden meridiaanstudie met begeleider.
 • 4 verplichte oefen avonden op vrijdag avonden
 • 2 dagen zomerschool (excl. etenskosten) op zondag en maandag
 • 2 evaluatie gesprekken (halverwege en eindtentamen)
 • 2 tentamens theorie en praktijk

Lestijden 3de jaar

 • 9 vrijdag/zaterdagen vanaf  september  2021 van 10:00 – 17:00 uur.
 • 20 keer supervisie maandelijks op donderdagavond om de 14 dagen ( zelf in te plannen)(vanaf 2021)
 • 2 dagen en een avond zomerschool ( do. avond- za. middag)
 • 5 coachingsgesprekken
 • 1 evaluatie gesprek
 • theoretisch en praktisch examen op patiënten

Kosten

 • Er zijn 10 extra lesavonden, dus we zijn iets duurder geworden, daar staat tegenover dat je maar drie jaar zo intensief draait. De kosten zijn € 2500,- per lesjaar voor les jaar 1& 2, inbegrepen is het door de eigen opleiding uitgegeven lesmateriaal en de tentamens.
 • € 2500 voor lesjaar 3, inbegrepen is het door de eigen opleiding uitgegeven lesmateriaal en tentamens, exclusief het examengeld van €150.
 • Het vierde jaar heeft als kosten de MBK van 40 EC die je zelf uitkiest ( https://tcma.nl/medische-basiskennis/ kosten zijn € 1990) en de kosten voor scriptie begeleiding, intervisie en stage is € 750
 • Totale boekenpakket: € 25 eerste jaar, € 200 (geschat) 2de en 3de jaar. De literatuurkosten voor de MBK zijn afhankelijk van het instituut dat je kiest.

Toetsing

Praktijk- en theorietoetsen met mogelijkheid tot herkansing binnen 6 weken daarna of binnen het daarop volgende schooljaar. Een herkansing kost € 100,-.

Inschrijven Zen Shiatsu Opleiding

Download hier het inschrijfformulier in PDF formaat. Het is ook mogelijk om via incasso te betalen. Hiervoor moet je een Machtigingsformulier Automatische Incasso invullen.

Klachtenreglement