Nieuw: het STAP budget

Het STAP budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de Arbeidsmarkt Positie. De bedoeling is dat je met je studie jouw positie op de arbeidsmarkt verbetert. STAP vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Je kunt in je opleidingstraject slechts Stap budget aanvragen voor het eerste jaar en voor het masterjaar (dit is zo vastgelegd). Voor je MBK traject kan je het ook aanvragen bij TCMA, mits dat niet samenvalt met een aanvraag met je opleiding.

De vergoeding is maximaal € 1.000,-  per kalenderjaar.

Het ministerie heeft hiervoor 200 miljoen beschikbaar gesteld en dit bedrag wordt geleidelijk aan per 2 maanden gefaseerd toegekend.
Er is voor het huidige jaar 1 aanvraagtermijn en dat is op 1 september, er van uitgaande dat de opleiding pas in oktober start.

Wij zijn blij dat we deze subsidiemogelijkheid voor het aankomende studiejaar aan kunnen bieden voor het 1ste en 4de jaar..
Het is wel van belang de subsidie op de dag zelf aan te vragen: het totale budget is beperkt.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Je bent in loondienst of ondernemer of momenteel werkloos
  • Je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering (met uitzondering van het Levenlanglerenkrediet)
  • Je opleiding start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn
  • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-subsidie gekregen en er is nog budget beschikbaar.
  •  Wat moet je doen om STAP-subsidie aan te vragen?

Schrijf je in voor de opleiding via de website: https://www.zenshiatsu.nl/cms/wp-content/uploads/2022/04/inschrijvingsformulier2.pdf en mail ons met de mededeling dat je een STAP-aanmeldingsbewijs wilt ontvangen. Dat moet dan enige dagen voor 1 september rond zijn! Zodra je definitief bent ingeschreven voor de opleiding, kan je het aanmeldingsbewijs bij ons aanvragen. Dit wordt digitaal naar je toegestuurd. Dit aanmeldingsbewijs heb je nodig om de subsidie aan te kunnen vragen bij het UWV. Je doet dit via www.uwv.nl/stap. Op het STAP-portaal van het UWV kan je: het scholingsaanbod bekijken, het STAP-budget aanvragen, bekijken of de aanvraag is goedgekeurd en eventuele wijzigingen doorgeven.

Het beheer en onderhoud van het STAP-scholingsregister is ondergebracht bij Dienst Uitvoering Onderwijs DUO in Groningen. De beoordeling en de aanvraag voor de subsidie wordt door het UWV gedaan.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het STAP-budget en de regelingen verwijzen we je graag naar de officiële website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget.