HET VIERDE JAAR

Deze vorm van het vierde jaar wordt nog gehandhaafd in 2019, 2020 en 2021, daarna zal het vierde jaar louter bestaan uit MBK, schrijven van je Scriptie en stage.

Het vierde jaar is een voorbereiding op de professionele realiteit; voor mensen die als therapeut aan de slag willen met shiatsu en zich hebben gekwalificeerd. Het vierde jaar is een extensie van de drie voorgaande jaren: een rijpingsjaar. Je hebt veel informatie aangereikt gekregen en het is tijd dat voor jezelf te verwerken en terug te zien in je patiënten. Dit jaar is je afronding naar de professionele realiteit. In principe heb je al je basiskennis in huis maar krijg je nog een jaar lang de ruimte om je zo veel mogelijk voor te bereiden op de praktijk, naast het werken met patiënten, het schrijven van je scriptie en het oriënteren op je vak via een stage. Via thema workshops word je door specialisten ingewijd in hun kennis: het werken met kinderen, zwangeren, mensen met chemotherapie of toepassing van voedings- of bewegingsprincipes. Verder behelst de training het werken met energetische principes zoals afstemmen op je cliënt, overdrachtsfenomenen, je gebruik van taal etc. Daarnaast wordt je voorbereid op de periode na afstuderen door inventarisatie van je droom: wat voor een therapeut wil je worden? Je krijgt een workshop over het opzetten van de eigen praktijk, je benodigde inschrijvingen, verzekering, kamer van koophandel, voorwaarden voor declareren van je cliënten, beroepsoriëntatie: beroepsvereniging en maatschappelijke positie.

Intervisie

Het gezamenlijk behandelen van dezelfde cliënt en uiteindelijk samen besluiten tot een behandelplan is een geweldige manier van leren. Je leert te gaan staan voor je eigen diagnostische interpretaties en hoort hoe anderen hetzelfde weer anders interpreteren.

Scriptie/Afstudeerproject

Je schrijft je these: wellicht een speciale richting binnen de shiatsu waarin je je wilt verdiepen of een interesse in bepaalde klachten benadering. Dit kan ook in beeldmateriaal of in de vorm van een open les.

Stage

Je dient minimaal vijf dagen stage in een praktijk naar keuze voor jezelf te verzorgen. De school zal je hierbij zo veel mogelijk assisteren. Denk hierbij aan shiatsu praktijken, maar ook acupunctuur, Chinese kruiden, verpleeghuizen, assistentie van evenementen of binnen een westers medische setting.

Examen

Als de medische basisvakken zijn afgerond, de these en alle behandel verslagen ingeleverd, kan je uitgenodigd worden voor het examen. Dit bestaat uit een praktijkexamen waarbij ook een externe examencommissie aanwezig zal zijn. Het diploma geeft aan dat je opgeleid bent als shiatsu therapeut. Je bent klaar om de praktijk in te gaan. Aansluiting bij een beroepsvereniging: de Vereniging Zen Shiatsu  (Zhong, VBAG) geven continuïteit en vergoedingsmogelijkheden voor je cliënten.

Trainingsvorm

  • 8 maal twee-daagse op vrijdag en zaterdag aanvang september 2019-en 2020, 2021.
  • minimaal 10 keer supervisie zelf in te plannen

 

 

kleiner hokusai acrobaten