ALGEMENE INFORMATIE

De Zen Shiatsu Opleiding wil een kader vormen voor de beoefening van Zen Shiatsu als ‘do’; als weg waarlangs je deze specifieke vorm van behandeling bestudeert ter ontwikkeling van het ambacht maar ook ter ontwikkeling van jezelf. Je zult merken dat je in het bestuderen van de principes die ten grondslag liggen aan Zen Shiatsu niet louter een techniek leert maar ook veel over jezelf en je mogelijkheid contact te maken met anderen. Shiatsu is een hart-hand communicatie. De opleiding biedt gelegenheid voor het bestuderen van Zen Shiatsu in de eigen dojo (trainingsruimte) in de vorm van wekelijkse avondlessen, intensieve zaterdagen, supervisie dagen en jaarlijks een zomerschool.

Oosterse Geneeskunde

De Oosterse Geneeskunde is zowel een wetenschap als een kunst die zich toelegt op het samenspel tussen het lichaam en haar omgeving. Deze traditie dateert van ruim voor onze jaartelling. Het lichaam wordt beschreven als een soort micro kosmos dat de (buiten) kosmos al dan niet reflecteert in een constante zoektocht naar de juiste balans: de tao. Het gedachtegoed van de Oosterse Geneeskunde ligt ten grondslag aan de toepassing van Shiatsu en daarom is het belangrijk om in de loop van de jaren de manier van denken van de Oosterse Geneeskunde eigen te maken en zo te kunnen ‘vertalen’ naar je praktijk: je energetische diagnose in een heldere taal te kunnen overbrengen en de invloed van omgeving en levensstijl te zien.

Westers Medische Basiskennis (MBK)

Om goed te functioneren binnen de bestaande gezondheidszorg, te weten waar je drukt maar ook het gehele scala van klachten van je patiënten te kunnen begrijpen is een goede kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie van groot belang, naast dat het ook super interessant is om de werking van je lichaam goed te begrijpen! Studenten die willen opgaan voor het diploma traject kunnen alleen zich alleen inschrijven bij een beroepsvereniging nadat de certificaten voor de medische basisvakken zijn behaald. Je kunt zelf uitkiezen wanneer in je opleidingstraject en waar je de MBK gaat studeren als het maar 40 EC behelst en Cpion of SNRO is geaccrediteerd, onze voorkeur gaat uit naar de TCMA  https://tcma.nl/medische-basiskennis De kosten zijn hier € 1990 minus korting voor onze studenten, minus de mogelijkheid om hier je Stapbudget in te zetten. Gezien je studie belasting is er veel voor te zeggen je MBK opleiding meteen in het 1ste jaar te starten en ev te spreiden over 2 jaar, als je het pas in het 4de jaar doet leidt het vaak tot studievertraging en het is ook een beetje mosterd na de maaltijd.

Studenten vanuit een vooropleiding die al voorziet in Medische Basiskennis op HBO niveau krijgen vrijstelling in overleg.

Opbouw van de vier leerjaren

In de regel starten studenten aan de opleiding met een professionele intentie. Dat betekent dat je samenwerkt met een groep zeer gemotiveerde mensen. De opleiding kent vier niveaus die je per niveau kunt afsluiten: het eerste jaar, het tweede jaar en het derde jaar. Ben je geïnteresseerd om het ambacht te leren kan je de opleiding afsluiten met een certificaat na het 3de jaar. Als je de opleiding op HBO niveau wilt afronden zodat je als shiatsu therapeut kunt gaan werken dan is een masterjaar en het schrijven van een scriptie en het organiseren van een stage nodig, en natuurlijk je certificaten MBK.

Studiebelasting

Deze is verschillend over de 4 leerjaren en los van de MBK studiebelasting.

In het basisjaar is het vooral van belang dat je de week na de les de behandelde stof getraind hebt: wekelijks 2 a 3 uur naast de lessen met het verslagen maken.

Het tweede jaar kent veel kennis over de meridianen: naast het wekelijks trainen van de behandelde stof is er tijd nodig om te studeren/lezen. Belasting is rond 3 a 4 uur per week naast de lessen.

Het derde jaar heeft slechts eenmaal per maand een 2daagse, maar kent daarnaast veel huiswerkopdrachten, naast de supervisie en stage, coaching en 40 verslagen is er toch wel een wekelijkse belasting van 5-7 uur per week.

Het master jaar heeft weinig contacturen maar doet onverminderd appel op je creativiteit door de supervisie, intervisie, verslagen , stage en scriptie. Ook 5-7 uur per week belasting.

Geïnteresseerd in de Zen Shiatsu opleiding?

Lees hier meer