ALGEMENE INFORMATIE

De Zen Shiatsu Opleiding wil een kader vormen voor de beoefening van Zen Shiatsu als ‘do’; als weg waarlangs je deze specifieke vorm van behandeling bestudeert ter ontwikkeling van het ambacht maar ook ter ontwikkeling van jezelf. Je zult merken dat je in het bestuderen van de principes die ten grondslag liggen aan Zen Shiatsu niet louter een techniek leert maar ook veel over jezelf en je mogelijkheid contact te maken met anderen. Shiatsu is een hart-hand communicatie. De opleiding biedt gelegenheid voor het bestuderen van Zen Shiatsu in de eigen dojo (trainingsruimte) in de vorm van wekelijkse avondlessen, intensieve zaterdagen, supervisie dagen en jaarlijks een zomerschool.

Oosterse Geneeskunde

De Oosterse Geneeskunde is zowel een wetenschap als een kunst die zich toelegt op het samenspel tussen het lichaam en haar omgeving. Deze traditie dateert van ruim voor onze jaartelling. Het lichaam wordt beschreven als een soort micro kosmos dat de (buiten) kosmos al dan niet reflecteert in een constante zoektocht naar de juiste balans: de tao. Het gedachtegoed van de Oosterse Geneeskunde ligt ten grondslag aan de toepassing van Shiatsu en daarom is het belangrijk om in de loop van de jaren de manier van denken van de Oosterse Geneeskunde eigen te maken en zo te kunnen ‘vertalen’ naar je praktijk: je energetische diagnose in een heldere taal te kunnen overbrengen en de invloed van omgeving en levensstijl te zien.

Medische Basiskennis (MBK)

Om goed te functioneren binnen de bestaande gezondheidszorg, te weten waar je drukt maar ook het gehele scala van klachten van je patiënten te kunnen begrijpen is een goede kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie van groot belang. Studenten die willen opgaan voor het HBO traject kunnen alleen opgaan voor diplomering nadat de certificaten voor de medische basisvakken zijn behaald. Je kunt zelf uitkiezen waar je de MBK gaat studeren als het maar 40 EC behelst,en Cpion of SNRO is geaccrediteerd, onze voorkeur gaat uit naar de TCMA ( zie tcma.nl) Studenten vanuit een vooropleiding die al voorziet in Medische Basiskennis op HBO niveau krijgen vrijstelling in overleg.

Opbouw van de opleiding: De Drie Niveaus

In de regel starten studenten aan de opleiding met een professionele intentie. Dat betekent dat je samenwerkt met een groep zeer gemotiveerde mensen. De opleiding kent vier niveaus die je per niveau kunt afsluiten: het eerste jaar, het tweede jaar en het derde jaar. Ben je geïnteresseerd om het ambacht te leren kan je de opleiding afsluiten met een certificaat na het 3de jaar. Als je de opleiding op HBO niveau wilt afronden zodat je als shiatsu therapeut kunt gaan werken dan is een vierde jaar met MBK en het schrijven van een scriptie en het organiseren van een stage nodig

Geïntresseerd in de Zen Shiatsu opleiding?

Lees hier meer