HET DERDE JAAR

Het derde jaar staat in het teken van je diagnose en afstuderen. In dit jaar leer je het aanscherpen van je kwaliteiten tot een geïntegreerd samengaan van inzicht en intuïtie, weten en doen. De diagnose in shiatsu wordt gesteld in termen van kyo en jitsu binnen het meridianennetwerk. Om deze te vinden en naar behoeve te versterken of juist te verspreiden vraagt vakmanschap en afstemming.

Om optimaal te kunnen profiteren van de aangeboden stof dit jaar zal je je al moeten gaan wagen aan een aspirant behandelstatus om zo veel mogelijk ervaring op te doen.

Centraal in dit jaar staat:

 1. Het ambacht: het uitwerken van je diagnostische vaardigheden en integratie van de praktijk- en meridianenkennis, zodat je kunt komen tot een zelfstandig behandelen van cliënten.
 2. Je therapeutschap: het contact met jezelf en de ander wat samenkomt in het Hart, de zetel van je bewustzijn.

Onderwerpen

 • De vijf shin: bo, bun ,mon en setsu shin, diagnose door kijken, luisteren, ruiken, vragen stellen en tast.
 • Buik- en Rugzone diagnose;
 • Meridiaandiagnose
 • Uitvoeren van een behandeling: Ho en Sha
 • Root-treatment en symptomatische behandeling
 • Het kunnen afnemen van een anamnese;
 • Theorie: pathologie, ontstaan van ziekte.
 • Therapeutische vaardigheden.

Naast dit programma wordt er van je gevraagd een stukje professie neer te zetten en verslag te doen van 40 behandelsessies. Je zult voldoende therapeutische vaardigheden moeten laten zien in de verslaggeving en supervisie. Je gaat eens rondkijken in de praktijk middels een stage bij drie verschillende shiatsu therapeuten. Je rond dit jaar af met een theoretisch en praktisch examen in supervisie vorm. Om daar voor op te kunnen gaan moet je voldoen aan de voorwaarden ( voldoende presentie, voldoende supervisie en portfolio op tijd ingeleverd).

Als je opgaat voor het professionele traject ga je door naar het afstudeerjaar voor scriptie, intervisie, stage en certificaat medische basisvakken.( zie TCMA.nl)

Trainingsvorm

 • 9 keer tweedaagse op vrijdag/zaterdag vanaf 20 september 2024
 • 10 maal supervisie op vrijdagen, zelf in te plannen.
 • zomerschool (2 dagen intensief buitenverblijf)
 • Stage in tweede jaar
 • Stage bij drie verschillend shiatsu therapeuten
 • 5 keer Coaching bij een shiatsu coach ( mag je spreiden over 2 jaar) Een lijst met coaches wordt verstrekt.