HET DERDE JAAR

Het derde jaar staat in het teken van je diagnose en afstuderen. In dit jaar leer je het aanscherpen van je kwaliteiten tot een geïntegreerd samengaan van inzicht en intuïtie, weten en doen. De diagnose in shiatsu wordt gesteld in termen van kyo en jitsu binnen het meridianennetwerk. Om deze te vinden en naar behoeve te versterken of juist te verspreiden vraagt vakmanschap en afstemming.

Om optimaal te kunnen profiteren van de aangeboden stof dit jaar zal je je al moeten gaan wagen aan een aspirant behandelstatus om zo veel mogelijk ervaring op te doen.

Centraal in dit jaar staat:

 1. Het ambacht: het uitwerken van je diagnostische vaardigheden en integratie van de praktijk- en meridianenkennis, zodat je kunt komen tot een zelfstandig behandelen van cliënten.
 2. Je therapeutschap: het contact met jezelf en de ander wat samenkomt in het Hart, de zetel van je bewustzijn.

Onderwerpen

 • De vijf shin: bo, bun ,mon en setsu shin, diagnose door kijken, luisteren, ruiken, vragen stellen en tast.
 • Buik- en Rugzone diagnose;
 • Meridiaandiagnose
 • Uitvoeren van een behandeling: Ho en Sha
 • Root-treatment en symptomatische behandeling
 • Het kunnen afnemen van een anamnese;
 • Theorie: pathologie, ontstaan van ziekte.
 • Therapeutische vaardigheden.

Naast dit programma wordt er van je gevraagd een stukje professie neer te zetten en verslag te doen van 40 behandelsessies. Je zult voldoende therapeutische vaardigheden moeten laten zien in de verslaggeving en supervisie. Je gaat eens rondkijken in de praktijk middels een stage van 2 dagen. Tentamineren is zowel theoretisch (2 maal) als praktisch in een supervisie vorm. Om daar voor op te kunnen gaan moet je voldoen aan de voorwaarden ( presentie, voldoende supervisie en alles ingeleverd).

Vanaf 2021 ( dus bij inschrijving vanaf 2018) doe je eindexamen in het 3de jaar en kan je afstuderen met een certificaat. Als je opgaat voor het professionele traject ga je door naar het afstudeerjaar voor scriptie, intervisie, stage en certificaat medische basisvakken..

 

Trainingsvorm

 • 9 tweedaagsen op vrijdag/zaterdag vanaf september
 • supervisie op donderdagavond elke 14 dagen, je dient 20 uur supervisie in te plannen vanaf 2021. tot die tijd is het 10 uur.
 • zomerschool (2,5 dagen intensief buitenverblijf)
 • Stage in tweede jaar
 • 5 keer Coaching bij een shiatsu coach.

hokusai, tong uitsteken 001