ZEN SHIATSU OPLEIDING

De Zen Shiatsu Opleiding wil een kader vormen voor de beoefening van Zen Shiatsu als ‘do’; als weg waarlangs je deze specifieke vorm van behandeling bestudeert ter ontwikkeling van het ambacht maar ook ter ontwikkeling van jezelf. Je zult merken dat je in het bestuderen van de principes die ten grondslag liggen aan Zen Shiatsu niet louter een techniek leert maar ook veel over jezelf en je mogelijkheid contact te maken met anderen. Shiatsu is een hart-hand communicatie. De opleiding biedt gelegenheid voor het bestuderen van Zen Shiatsu in de eigen dojo (trainingsruimte) in de vorm van wekelijkse avondlessen, intensieve zaterdagen, supervisie dagen en jaarlijks een zomerschool.

Oosterse Geneeskunde

De Oosterse Geneeskunde is zowel een wetenschap als een kunst die zich toelegt op het samenspel tussen het lichaam en haar omgeving. Deze traditie dateert van ruim voor onze jaartelling. Het lichaam wordt beschreven als een soort micro kosmos dat de (buiten) kosmos al dan niet reflecteert in een constante zoektocht naar de juiste balans: de tao. Het gedachtegoed van de Oosterse Geneeskunde ligt ten grondslag aan de toepassing van Shiatsu en daarom is het belangrijk om in de loop van de jaren de manier van denken van de Oosterse Geneeskunde eigen te maken en zo te kunnen ‘vertalen’ naar je praktijk: je energetische diagnose in een heldere taal te kunnen overbrengen en de invloed van omgeving en levensstijl te zien.

Medische Basiskennis (MBK)

Om goed te functioneren binnen de bestaande gezondheidszorg, te weten waar je drukt maar ook het gehele scala van klachten van je patiënten te kunnen begrijpen is een goede kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie van groot belang. Ook een training in de EHBO hoort erbij. Studenten kunnen alleen opgaan voor het examen nadat de certificaten voor de medische basisvakken en EHBO zijn behaald. Je kunt de blokken in principe zelf indelen over de jaargangen, geadviseerd wordt de anatomie meteen in het eerste jaar te starten. In principe heb je zo over twee jaargangen een tweede avond om de 7 à 14 dagen les in de medische basisvakken. De lessen worden gegeven door ervaren praktijkdocenten en zoveel mogelijk gekoppeld aan de (shiatsu)praktijk. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vanuit de opleiding zelf, zijn deze lessen ook toegankelijk voor studenten van buiten de opleiding. Studenten vanuit een vooropleiding die al voorziet in Medische Basiskennis op HBO niveau krijgen vrijstelling in overleg. Het MBK traject is Cpion geaccrediteerd.

Opbouw van de opleiding: De Vier Niveaus

In de regel starten studenten aan de opleiding met een professionele intentie. Dat betekent dat je samenwerkt met een groep zeer gemotiveerde mensen. De opleiding kent vier niveaus die je per niveau kunt afsluiten: het basisjaar, het tweede jaar, het derde jaar en het vierde jaar.